Ochrona marki – rejestracja znaku towarowego w Chinach

Ochrona zastrzeżonego znaku towarowego w Chinach odbywa się inaczej niż w Polsce a nawet całej Unii Europejskiej. Obowiązuje zasada ‘kto pierwszy, ten lepszy’. Jeśli jakaś firma zgłosiła do rejestracji Twój lub podobny znak towarowy to ma do niego pierwszeństwo przed Tobą.

Oczywiście taka ochrona działa tylko na terenie Chin. Jeśli eksportujesz swoje produkty do Chin zachęcamy do zastrzeżenie swojego znaku towarowego.

Bardzo często w Chinach dochodzi do sytuacji, w których osoby trzecie rejestrują znaki firm z europejskich i amerykańskich a następnie starają się je odsprzedać za wysokie sumy, bądź blokują eksport produktów z Chin. Proceder ten jest niestety całkowicie legalny w Chinach, nawet najwięksi musieli odkupić swój znak, aby legalnie prowadzić działalność na terenie Chin. Dobrym przykładem jest Apple, który padał ofiarą nadużycia, firma nie miała zarejestrowanego znaku „iPad”. W przypadku kiedy ktoś inny ma prawo to logo, które na przykład znajduje się na kartonach z produktem może dojść do konfiskaty towaru przez chiński urząd celny.

Znak towarowy i nazwę warto mieć zarejestrowaną jeżeli:

 • Kupujemy towar w Chinach i jest na nim umieszczane nasze logo (albo na opakowaniu).
 • Sprzedajemy lub planujemy sprzedaż naszych produktów w Chinach.
 • Chcemy mieć pewność, że tylko my mamy prawo do posługiwania się naszym logiem na terenie Chin.

Świadczymy usługę rejestracji danego znaku towarowego w Chinach w Państwa imieniu.

W skład usługi wchodzi:

 • Sprawdzenie czy znak towarowy został już zarejestrowany
 • Złożenie wniosku rejestracji znaku towarowego w imieniu firmy lub osoby fizycznej
 • Dopełnienie wszelkich procedur i formalności na miejscu w Państwa imieniu
 • Doradztwo w sprawie wyboru kategorii produktowej
 • Wszystkie opłaty urzędowe poniesione w Chinach
 • Monitorowanie rejestracji na miejscu
 • Przesłanie do Państwa legalnego potwierdzenia (certyfikatu) poświadczającego, że są Państwo właścicielem znaku handlowego kiedy zostanie wydany przez urząd.

Dodatkowe informacje:

 • Ochrona jest skuteczna już od momentu złożenia stosownego wniosku w urzędzie.
 • Rejestracja obowiązuje na terenie całych Chin.
 • Ochrona skuteczna jest już w 30 dni po złożeniu wniosku
 • Cała procedura trwa od 3 do 18 miesięcy. Jest to czas jaki daje sobie chiński urząd na postępowanie.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
OK